Logistika výroby


Veškeré procesy ve výrobě probíhají v souladu se systémem řízení kvality ISO 9001.

Výroba je organizována a optimalizována v logickém sledu výrobních operací a ve spolupráci s podnikovým informačním systémem ERP pro řízení výroby sledujeme  stav jednotlivých  výrobních  operací v každé zakázce.  Těmito prostředky dokážeme nejen zajistit traceabilitu v jednotlivých výrobních fázích, ale i optimalizovat náklady při udržení maximální flexibility výroby.