Aktuality


Celozávodní dovolená zima 2023 a inventury 2024

Vážení obchodní přátelé,

- zimní celozávodní dovolená bude probíhat od 27. 12. do 29. 12. 2023 včetně. Společnost ELO+ bude v této době uzavřena.
  Vyrobené zakázky si budete moci převzít v expedici ELO+ nejpozději dne 22. 12. 2023 do 13:00 hod. 

- inventury skladu budou probíhat od 2. 1. s předpokladem ukončení do 9. 1. 2024. Výroba zakázek v ELO+ bude v této době
  omezena.

Prosíme o zasílání objednávek s přihlédnutím na výše uvedenou skutečnost.

 

Nové technologie

3D Automatický optický systém

Od října 2023 používáme technologii 3D optického kontrolního systému pro inspekci osazených a zapájených DPS. Kromě standardních kontrol osazení lze tímto strojem  provádět i kontroly výšek a rovinnosti objektů na DPS. Více - viz odkaz optická kontrola.

Selektivní vlna

V prosinci 2021 jsme pořídili a zprovoznili další novou technologii - selektivní pájecí vlnu. Nyní jsme schopni provádět pájení THT součástek ve strojní kvalitě a tím nahradit ruční pájení. Více - viz odkaz pájení vlnou.

Mycí automat

V září 2019 jsme zprovoznili novou technologii - mycí automat. Pro naše zákazníky jsme nyní schopni provádět mytí osazených DPS technologií ostřiku za optimálních podmínek na definovanou čistotu. Více - viz odkaz mycí automat.